en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4340_1

Utøver- og formidlingspraksis

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten være i stand til å:
Generell kompetanse
  • ha en bevissthet om kunstneriske og formidlingsmessige momenter og kunne ta selvstendige kritiske valg
  • samarbeide musikalsk og konstruktivt med musikere og mennesker på forskjellige nivåer og med mange ulike bakgrunner og forutsetninger

Kunnskaper
  • formidle og markedsføre en kunstnerisk forretningsidé og bygge opp et nettverk for sin virksomhet ved kjennskap til relevante institusjoner / organisasjoner i kulturlivet

Ferdigheter
  • planlegge, gjennomføre og vurdere tverrfaglig kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid
  • arbeide i team omkring planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstnerisk formidling for ulike målgrupper,
  • samarbeide med aktuelle aktører i opplæring, helse, kultur og arbeids- og samfunnsliv for øvrig

Innhold

1) I et tverrfaglig eller utforskende/eksperimentelt prosjekt skal danse- og musikkstudenter få en felles innføring i grunnleggende formidlingskunnskap som dramaturgi og scenografi, herunder kriterier for valg av virkemidler. Studentene utarbeider egne kunstneriske formidlingsprosjekter rettet mot ulike målgrupper og samfunnsområder. I det tverrfaglige prosjektet vil undervisningen foregå gjennom ukentlige fellessamlinger, og intensive arbeidsperioder i minst to prosjektuker under veiledning, der studentene utvikler en forestilling fra idé til ferdig produkt som fremføres under turnéen. Prosjektbeskrivelse utarbeides og skal godkjennes av veileder. Prosjektarbeid med veiledning etter oppsatt plan, litteraturstudier og praktisk arbeid.
2) Studentene reiser som en gruppe på 3-5 til et sted der UiS har gjort avtale med det lokale musikkliv om å kunne bruke studentene som ressurspersoner. Der spiller de med musikere som kan befinne seg på både høyere og lavere nivå enn dem selv. Ulike ensembleproduksjoner vil prioriteres. Instruksjon kan inngå i arbeidet.
3) Et outreach prosjekt som via forskjellig metodikk søker å gjøre en gruppe mennesker oppmerksomme på betydningen av musikk gjennom deltagelse. Målgruppen kan i utgangspunktet være helt ukyndige innenfor musikk som fag.

Forkunnskapskrav

Avsluttet 1. avdeling bachelor i utøvende musikk

Eksamen/vurdering

Utøvende prosjekt, prosjektbeskrivelse, turne og rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prosjekt (punktuelt eller turné)1/2 Bestått - Ikke bestått
Prosjektbeskrivelse, rapport fra gjennomføring innen oppgitt frist1/2 Bestått - Ikke bestått
Begge arbeid må være godkjent for å få bestått karakter i emnet. Det skal settes én karakter basert på en totalvurdering av kandidatens innsats. Intern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc. tilstedeværelse i undervisningen. Det kreves 100% fremmøte ved obligatorisk veiledning, men det åpnes for at studenten kan søke om godkjenning av fravær fra undervisningen i tråd med UKs krav til fremmøte. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olaf Eggestad
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Studiet foregår dels som samspill, work-shops, instruksjon eller forelesninger i gruppe og dels som individuell veiledning.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk