en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4313_1

Lytting og gehør IV

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnet bygger særlig på jazzemnene (LYG I -III), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Kunne aktivt benytte gehøret som utøvende musiker på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4312.

Kunnskaper
  • Bruke gehøret effektivt som arbeidsverktøy ved egenøving og som instruktør av medmusikere.
  • Kunne lære ny musikk fra innspillinger.
  • Kunne analysere oppbygning og struktur av innlærte musikalske forløp.

Ferdigheter
  • Demonstrere gehørmessig trygghet i øvings- og samspillssituasjoner.
  • Memorere lengre musikalske forløp på ved hjelp av gehørbasert innlæring.

Innhold

  • Arbeid med å styrke forbindelsen mellom det indre gehøret og det klingende musikalske utrykket på hovedinstrumentet.
  • Innstudering av soloer og låter på gehør, fra jazz-album som regnes som sentrale i jazzhistorisk sammenheng.
  • Samspillsøkter med gehøret som arbeidsverktøy. Studentene bruker gehøret til å lære seg nytt materiale og vil få oppgaver som omhandler å overføre denne kunnskapen videre til sine medspillere.
  • Det vil bli lagt vekt på å memorere lengre musikalske forløp ved hjelp av gehøret og spille disse på hovedinstrumentet. Det vil også bli lagt vekt på å analysere harmoniske, melodiske og rytmiske strukturer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått LYG I-III. Emnet er likevel åpent for alle ¨på Bachelorprogrammet i utøvende musikk, som har fullført og bestått 1. avdeling.

Eksamen/vurdering

Kombinert utøvende og muntlig eksaminering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Pålagte oppgaver og forprøver, etc. tilstedeværelse i undervisningen
Kombinert utøvende og muntlig eksamen. Varighet: 15-20 minutter.
For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc.tilstedeværelse i undervisningen jf UKs bestemmelser.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Johansen
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Undervisning gis i form av forelesninger, praktiske øvelser og samspillsøkter i grupper.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærere.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk