en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4312_1

Lytting og gehør III

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I-III fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Kunne aktivt benytte gehøret som utøvende musiker på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM223.

Kunnskaper
  • Bruke gehøret effektivt som arbeidsverktøy ved egenøving og som instruktør av medmusikere.
  • Kunne lære ny musikk fra innspillinger
  • Kunne analysere oppbygning og struktur av innlærte musikalske forløp.

Ferdigheter
  • Demonstrere gehørmessig trygghet i øvings- og samspillssituasjoner.

Innhold

Arbeid med å styrke forbindelsen mellom det indre gehøret og det klingende musikalske utrykket på hovedinstrumentet.
  • Innstudering av soloer og låter på gehør, fra jazz-album som regnes som sentrale i jazzhistorisk sammenheng.
  • Samspillsøkter med gehøret som arbeidsverktøy. Studentene bruker gehøret til å lære seg nytt materiale.
  • Det vil bli lagt vekt på å memorere lengre musikalske forløp ved hjelp av gehøret og spille disse på hovedinstrumentet. Det vil også bli lagt vekt på å analysere harmoniske, melodiske og rytmiske strukturer

Forkunnskapskrav

BAM213J Lytting og gehør I, BAM223J Lytting og gehør II
BAM213J Lytting og gehør I, BAM223J Lytting og gehør II

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til LYG-jazzemnene fra første avdeling. Emnet er likevel åpent for alle ¨på Bachelorprogrammet i utøvende musikk, som har fullført og bestått 1. avdeling.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kombinert utøvende med muntlig eksaminering1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc. tilstedeværelse i undervisningen jf UKs bestemmelser.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Johansen
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Undervisning gis i form av forelesninger, praktiske øvelser og samspillsøkter i grupper.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærere.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk