en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4311_1

Kreative samspillprosesser III

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Inspirere ensemblet til kreative prosesser og benytte ulike innøvingsmetoder i ensemblet på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4310

Kunnskaper
  • Benytte ulike improvisasjonsteknikker i ensemblet
  • Ta ansvar for praktisk konsertforberedelse og kjenne til de viktigste fasene i planlegging- og gjennomføringsfasen av et mindre konsertarrangement.

Ferdigheter
  • Skrive musikk for et ensemble
  • Lede øvingsprosessen til ensemblet
  • Lære bort musikk ved hjelp av gehøret (klapping og sang).

Innhold

Studentene videreutvikler et felles uttrykk i ensemblet og samarbeider om å fremføre repertoaret på konsert. Deltakerne har ansvar for kontakt med spillestedet og organisering av en avsluttende konsert.
På nivå 3 vil det fortsatt være veiledning rundt komposisjon og samspill, men entreprenørskapsdimensjonen vil bli lagt større vekt på. Målet er å forberede studenten på et fremtidig yrkesliv ved å følge prosjektet fra idéfasen til komposisjonene spilles for et publikum, men den organisering dette medfører. Læringsaktivitetene vil dreie seg om konsertforberedelse under veiledning, samt instruksjon av sine medmusikere. Det forventes at studenten tar med egne låter/komposisjoner og lærer dette til ensemblet ved hjelp av gehøret (klapping/sang).

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første avdeling og Kreative samspillsprosesser II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
  • Eksamen er 30-60 minutter med fremføring i ensemblet som inneholder musikk komponert av kursdeltakerne
  • Konsertsted avtales i samarbeid med student, kursholder og fakultetet. Konsertrepertoaret skal samlet være på minimum 30 minutter og hver enkelt student skal fremføre minst en egen komposisjon/låt. Det beregnes 5 minutter pr. kandidat

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppetimer med samspill, veiledning i komposisjon/låtskriving
Gruppetimer med samspill. Veiledning i forhold til låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet og i å organisere et ensemble, planlegge konserter og gjennomføre et konstertarrangement.
Det vises til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en spilleliste/konsertprogram/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Eide Torstrup
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen. Innlæring av nytt materiale på gehør, og innstudering av musikk i fellesskap. Ensembledeltakerne skal selv lære de andre studentene ny musikk ved hjelp av gehøret (klapping og sang). Veiledning i konsertplanlegging, promotering, økonomi, støtteordninger i forbindelse med den avsluttende konserten.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Pensum velges av faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk