en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4311_1

Kreative samspillprosesser III

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Inspirere ensemblet til kreative prosesser og benytte ulike innøvingsmetoder i ensemblet på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4310

Kunnskaper
  • Benytte ulike improvisasjonsteknikker i ensemblet

Ferdigheter
  • Skrive musikk for et ensemble
  • Lede øvingsprosessen til ensemblet
  • Lære bort musikk ved hjelp av gehøret (klapping og sang).

Innhold

Studentene videreutvikler et felles uttrykk i ensemblet og samarbeider om å fremføre repertoaret på konsert. Deltakerne har ansvar for kontakt med spillestedet og organisering av en avsluttende konsert.
Veiledning rundt komposisjon, samspill og instruksjon. Læringsaktivitetene vil dreie seg om konsertforberedelse, komposisjon, innstudering og ledelse av band. Det forventes at studenten tar med egne låter/komposisjoner og lærer dette til ensemblet ved hjelp av gehøret (klapping/sang).

Forkunnskapskrav

BAM4310 Kreative samspillsprosesser II
Bestått første avdeling. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første avdeling og Kreative samspillsprosesser II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prøve1/1 Bestått - Ikke bestått
Eksamen er 15-45 minutter med fremføring i ensemblet som inneholder musikk komponert av kursdeltakerne. Alle kursdeltakerne fremfører en egen komposisjon som de har innstudert i ensemblet. Eksamenslengde avhenger av antall deltakere. Det beregnes 5 minutter pr. kandidat.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppetimer med samspill, veiledning i komposisjon/låtskriving
Gruppetimer med samspill. Veiledning i forhold til låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet og i å lede et ensemble og innstudere musikk ved bruk av gehørbasert metodikk.
Det vises til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en spilleliste/konsertprogram/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Olav Herstad
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen. Innlæring av nytt materiale på gehør, og innstudering av musikk i fellesskap. Ensembledeltakerne skal selv lære de andre studentene ny musikk ved hjelp av gehøret (klapping og sang).

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk