en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4310_1

Kreative samspillsprosesser II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I. I emnet lærer du å innstudere musikk i et ensemble ved bruk av gehørbasert metodikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Inspirere ensemblet til kreative prosesser og benytte ulike innøvingsmetoder i ensemblet

Kunnskaper
  • Benytte ulike improvisasjonsteknikker i ensemblet

Ferdigheter
  • Skrive musikk for et ensemble
  • Lede øvingsprosessen til ensemblet
  • Innstudere musikk i et ensemble ved bruk av gehørbasert metodikk.

Innhold

Studentene videreutvikler et felles uttrykk i ensemblet og samarbeider om å fremføre repertoaret på konsert. Deltakerne har ansvar for å planlegge en konsert og komponere musikk til konserten. Målet er å forberede studenten på et fremtidig yrkesliv ved å følge prosjektet fra idéfasen via innøvingsfasen til komposisjonene spilles for et publikum, og reflektere rundt arbeidet.

Forkunnskapskrav

BAM4309 Kreative samspillsprosesser I
Bestått første avdeling. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappeinnlevering. Studenten leverer en ferdig komposisjon som er arrangert ut for ensemblet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Gruppetimer med samspill. Veiledning i forhold til låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet og i å organisere et ensemble, planlegge konserter og gjennomføre arrangementer. Det vises til UKs krav til fremmøte.De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en spilleliste/konsertprogram/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Olav Herstad
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen. Refleksjon i grupper omkring øvingsprosesser, innstudering og hvilken metodikk man anvender for å lede en øvelse.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk