en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4307_1

Utøvende musikkimprovisasjon II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Jobbe selvstendig og sammen i ensemble med ulike improvisatoriske tilnærmingsmåter.

Kunnskaper
  • kunne improvisere melodisk over harmoniske forløp knyttet til egen sjangerbakgrunn.
  • Improvisere musikalske forløp solistisk og i samspill med andre.

Ferdigheter
  • Musisere improvisatorisk uten bruk av noter eller grafisk notasjon.

Innhold

Undervisningen fokuserer på improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første avdeling og Utøvende musikkimprovisasjon I.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prøve1/115 minutterBestått - Ikke bestått
15 min utøvende eksamen med fremføring i ensemblet som inneholder improvisasjoner og samspillsrepertoar fra kurset.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Undervisning i ensemble. Gjerne med varierende besetninger og med studenter med ulik sjangerbakgrunn.
Det vises til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/konsertprogram/spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid, arbeid i ensemble, samt seminarer og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. Det forventes deltakelse på konserter og offentlige opptredener.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Pensum velges av faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk