en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4302D_1

Ensemblespill I - veivalg

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • demonstrere avanserte tekniske og musikalske ferdigheter for samspill
  • supplere kunnskaper og ferdigheter tilegnet i BAM122D på en både utdypende og spesialiserende måte og på et høyere modenhetsnivå enn i BAM122D, især innen et foretrukket repertoar- eller stilområde

Innhold

Emnet består av å innstudere et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.
De dirigentfaglige delene av kurset dreier seg om interaksjonen mellom ensemble og dirigent. Studenten vil, under veiledning, få lede ulike ensembler i ulike sammenhenger, både i prøver og i konsert. I innstuderingsfasen vil dirigentstudentene få dirigere repetitører for å utvikle sin dirigenttekniske formidlingsevne. For utøvelsen på studentens eget instrument består emnet av å innstudere et utvalg av sololitteratur, kammermusikk-/ensemblelitteratur fra ulike instrumental- og sjangerepoker, å orientere seg om samspillmessige, klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - dirigering1/115 minutterBestått - Ikke bestått
Emnet vurderes sammen med emnet BAM131D og BAM4302D. Eksamen for dirigentstudenter tillegges en avsluttende konsert med et program på 10-15 minutter der de dirigerer et ensemble. Og en konsert der de fremfører et program på om lag 15 minutter på sitt instrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter.
Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjarte Engeset
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon. I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk