en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4301J_1

Utvidet hovedinstrument - veivalg

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131J.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • supplere kunnskaper og ferdigheter tilegnet i BAM131J på en både utdypende og spesialiserende måte, især innen et foretrukket repertoar- eller stilområde

Innhold

Som for BAM131. Men i emnet Utvidet hovedinstrument skal studenten gis muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - jazz/improvisasjon1/110 minutterBestått - Ikke bestått
Emnet vurderes sammen med emnet BAM131j, og suppleres med eksamensrepertoar på 10 minutter, i tillegg til det som gjelder for BAM 131J.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som eksempelvis 1B1 og Bjergsted jazzensemble.
Det vises ellers til UK's bestemmelser om fremmøtekrav..
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas (tidligere Its learning).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Inge Brækhus , Thomas Eide Torstrup
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk