en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM329_1

Prosjekt i musikkteori og hørelære

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er et prosjektbasert fag relatert til avanserte problemstillinger innen musikkteori og/eller hørelære. Spesifikt innhold avgjøres av studenter og faglærere i samråd. Faget kan søkes i 2. studieår på utøvende bachelor. Emnet tilbys dersom det er studentgrunnlag og ressurser.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse
  • Kan i høy grad reflektere over fagets relevans i forhold til egen utøvende praksis og/eller generelt/spesialisert musikerskap.

Kunnskaper
  • Ha kunnskaper som er relevante for faget.

Ferdigheter
  • Mestre ferdigheter som er relevante for faget.

Innhold

Avanserte problemstillinger innen musikkteori og/eller hørelære. Innholdet spesifiseres i samråd med faglærer når emnet kunngjøres.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper I forhold til BAM215 Sats- og hørelære I.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fullføre oppgavene som er spesifikke for faget. Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærere.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Arbeidsmetoder varierer avhengig av måten å fullføre og innholdet på.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk