en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM322K_1

Støtteinstrument II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet bygger videre på BAM312K, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes som obligatoriske støtteinstrument.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • utøve sang eller annet instrument enn hovedinstrumentet for å supplere ens utøverkompetanse for en fremtidig yrkessituasjon

Kunnskaper
  • kjenne godt til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument.

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Emnet regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing).
Klaver eller sang regnes som obligatorisk instrument (evt cembalo/orgel). Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til rette for andre støtteinstrument eller andre former for supplerende instrumental/ vokalundervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - klassisk1/115 minutterA - F
Eksamen i emnet er en utøvende eksamen med omfang på 10-15 minutter. En del av programmet skal bestå av akkompagnement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på seminarer i begge semestre.
  • Semesterprøver
  • Innlevering av repertoarlister

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fernando Cruz Robledillo
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Individualundervisning og seminar/interpretasjon i grupper over begge semestre. Egenøving, akkompagnement/samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.06.2020

Historikk