en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM322K_1

Støtteinstrument II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet bygger videre på BAM312K, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes som obligatoriske støtteinstrument.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • utøve sang eller annet instrument enn hovedinstrumentet for å supplere ens utøverkompetanse for en fremtidig yrkessituasjon

Kunnskaper
  • kjenne godt til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument.

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Emnet regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing).
Klaver eller sang regnes som obligatorisk instrument (evt cembalo/orgel). Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til rette for andre støtteinstrument eller andre former for supplerende instrumental/ vokalundervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - klassisk1/115 minutterA - F
Eksamen i emnet er en utøvende eksamen med omfang på 10-15 minutter. En del av programmet skal bestå av akkompagnement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på seminarer i begge semestre.
  • Semesterprøver
  • Innlevering av repertoarlister

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fernando Cruz Robledillo
Faglærer
Bettina Smith
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Individualundervisning og seminar/interpretasjon i grupper over begge semestre. Egenøving, akkompagnement/samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Studenten skal i løpet av studietiden ha innarbeidet et repertoar av et omfang og med en vanskelighetsgrad som er tilpasset den enkelte students nivå og forutsetninger.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk