en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM322J_1

Støtteinstrument II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet bygger videre på BAM312J, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • utøve sang eller annet instrument enn hovedinstrumentet for å supplere ens utøverkompetanse for en fremtidig yrkessituasjon

Kunnskaper
  • kjenne godt til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument.

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Emnet regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing).
Støtteinstrument II kan inneholde flere valgmuligheter, som spesialisering i partiturspill, bruksklaver, rotasjonsinstrument og ensembleledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Jazz/ improvisasjon1/115 minutterBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på seminarer i begge semestre.
  • Semesterprøver

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petru Popa, Stein Inge Brækhus
Faglærer
Theodor Barsnes Onarheim
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Individual/gruppeundervisning og seminar/interpretasjon i grupper over begge semestre. Egenøving, akkompagnement/samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem

Litteratur

Studenten skal i løpet av studietiden ha innarbeidet et repertoar av et omfang og med en vanskelighetsgrad som er tilpasset den enkelte students nivå og forutsetninger.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk