en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM321_1

Entreprenørskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Bevisstgjøre seg dagens og framtidens musikkmarked

Kunnskaper
  • Formidle og markedsføre en kunstnerisk forretningsidé og bygge opp et nettverk for sin virksomhet ved kjennskap til relevante institusjoner / organisasjoner i kulturlivet
  • Skrive informativ tekst om egne prosjekter og ideer
  • Planlegge, gjennomføre og vurdere kunstnerisk formidling for ulike målgrupper

Ferdigheter
  • skape sin egen arbeidsplass
  • ta selvstendige kritiske valg
  • takle kunstneriske utfordringer

Innhold

Studentene lærer prinsipper, verktøy og strategier med det formål å kunne skape sin egen arbeidsplass. Emnet gir fordypning i temaer rundt forretningsdrift, marked og kulturnæring, og målet er at studentene styrker bevisstheten rundt egen kunstneriske virksomhet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig oppgave 4-7 sider. Vanlig skrifttype (Times New Roman, Calibri etc), halvannen linjeavstand.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter. Studenten må ha deltatt ved minst én konsertproduksjon internt eller eksternt for å få emnet godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Bjelland
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops og gruppearbeid. Dialog mellom studenter og foreleser(e) står sentralt. Gjennomføring av planlagte prosjekter.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk