en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM312K_1

Støtteinstrument I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


BAM312K Støtteinstrument I regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing). Klaver eller sang er obligatorisk instrument.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Kjenne til bruken av sitt biinstrument i samspill og som soloinstrument

Kunnskaper
  • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for instrumentet

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Biinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing).
Klaver eller sang er obligatorisk instrument (evt cembalo/orgel). Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til rette for andre biinstrument eller andre former for supplerende instrumental/vokalundervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - klassisk1/110 minutterBestått - Ikke bestått
Utøvende eksamen med omfang på 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter. Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet, i henhold til UKs fraværsreglement

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fernando Cruz Robledillo
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk