en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM312J_1

Støtteinstrument I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument. Emneansvarlig for jazzklaver støtteinstrument er Svein Olav Herstad

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Kjenne til bruken av sitt biinstrument i samspill og som soloinstrument

Kunnskaper
  • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for instrumentet

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Biinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing, se også Støtteinstrument II).
Klaver eller sang regnes som obligatorisk instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til andre former for supplerende instrumental/ vokalundervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - jazz1/110 minutterBestått - Ikke bestått
Utøvende eksamen med omfang på 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på seminarer i begge semestre
  • Semesterprøver

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petru Popa
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Individualundervisning, gruppeundervisning og seminar / interpretasjon, egenøving, akkompagnement / samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk