en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM312J_1

Støtteinstrument I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument. Emneansvarlig for jazzklaver støtteinstrument er Svein Olav Herstad

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Kjenne til bruken av sitt biinstrument i samspill og som soloinstrument

Kunnskaper
  • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for instrumentet

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Biinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing, se også Støtteinstrument II).
Klaver eller sang regnes som obligatorisk instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til andre former for supplerende instrumental/ vokalundervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - jazz1/110 minutterBestått - Ikke bestått
Utøvende eksamen med omfang på 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på seminarer i begge semestre
  • Semesterprøver

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petru Popa , Svein Olav Herstad
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Individualundervisning, gruppeundervisning og seminar / interpretasjon, egenøving, akkompagnement / samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Studenten skal i løpet av studietiden ha innarbeidet et repertoar av et omfang og med en vanskelighetsgrad som er tilpasset den enkelte students nivå og forutsetninger.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk