en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM312D_1

Støtteinstrument I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


BAM312D Støtteinstrument I - regnes primært som et støttefag for studenter på studieretning dirigering til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Kjenne til bruken av sitt biinstrument i samspill og som soloinstrument

Kunnskaper
  • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for instrumentet

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Biinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumen-talt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing, se også Støtteinstrument II). Klaver eller sang regnes som obligatorisk instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til rette for andre biinstrument eller andre former for supplerende instrumental/ vokalundervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - D1/110 minutterBestått - Ikke bestått
Utøvende eksamen med omfang på 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på seminarer i begge semestre
  • Semesterprøver
  • Innlevering av repertoarlister

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av frem

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fernando Cruz Robledillo
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Individualundervisning, gruppeundervisning og seminar / interpretasjon, egenøving, akkompagnement / samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk