en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM222J_1

Satslære/ arrangering/ komponering II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212J Satslære, arrangering, komponering I. Emnet tar for seg komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Utvikle sin egen kunstneriske stemme
  • Bevisstgjøre seg det gehørsmessige aspektet knyttet til det musikalske materialet

Kunnskaper
  • Komponere og/eller arrangere eget materiale
  • Grunnleggende komposisjons- og arrangeringsteknikker

Ferdigheter
  • Beherske grunnleggende dur- og moll-tonalitet.
  • Beherske grunnleggende analysesystemer

Innhold

Faget skal gi innføring i generell musikkteori. Studenten skal med basis i teorikunnskap lære komposisjons- og arrangeringsteknikker som bygger videre på BAM212J. Emnet omfatter innføring i ikke-funksjonsharmoniske- og modale systemer, verkanalyse, improvisasjonsanalyse og komponering/arrangering innenfor emnets omfang. Studentene skal dra nytte av verk- og stilanalyse som grunnlag for egen produksjon, og få innblikk i ulike sats- og orkestreringsteknikker.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappen skal inneholde egne arrangementer/komposisjoner i notert form. Antall varierer etter omfang på arbeidene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vises til Fakultet for utøvende kunstfags vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer.

Fagperson(er)

Faglærer
Hildegunn Pavlica , Thomas Eide Torstrup
Emneansvarlig
Tore Johansen
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Gruppeundervisning ukentlig. Innleveringer. Faget krever stor grad av selvstendig arbeid.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk