en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM213J_1

Lytting og gehør I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • demonstrere en gehørmessig trygghet til understøttelse i sin musikalske utøving

Kunnskaper
  • demonstrere musikalsk forestillingsevne både visuelt og auditivt og kunne gjenkjenne og identifisere musikalske formforløp
  • gjenkjenning og skriftlig og muntlig reprodusering av melodiske, akkordiske og rytmiske strukturer

Ferdigheter
  • vise en sikker tonal forankring i arbeid med melodiske og akkordiske oppgaver innen tonal musikk
  • vise ferdigheter innen melodi- og rytmelesing/skriving

Innhold

Lytting og praktiske oppgaver gjennom kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk. Oppøving av musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.
Studenten skal utvikle sitt gehør og sin musikalske uttrykksevne gjennom auditiv trening og bevisstgjøring knyttet til musikkens grunnparametere: Klang - Rytmikk - Harmonikk - Melodikk. Faget skal ha en stor grad av muntlig tilnærming og bygge på en lytte-, klappe-, synge-, spille-metodisk grunntanke.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/115 minutterBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vil fortløpende gjennom året være praktiske øvelser som må bestås for å kunne gå opp til eksamen.
Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og tilhørende aktiviteter. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Eide Torstrup
Faglærer
Theodor Barsnes Onarheim , Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

  1. Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse avhengig av program.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk