en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM212KD_1

Satslære/ arrangering/ komponering I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram. Overordnet emneansvar ligger hos fag- og programledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Ha en overordnet forståelse for prinsipper knyttet til funksjonsharmonikk og satslære.

Kunnskaper
  • Lese og skrive notasjon av tonal musikk
  • anvende analyseverktøy som utdyper hans/hennes forståelse for form og musikalske forløp

Ferdigheter
  • mestre grunnleggende prinsipper for 2- og 4-stemmig sats. Dette arbeidet skal lede frem mot arbeid med enkel arrangering/komposisjon i SAK II
  • bruke notasjonsprogram for sats og komponering

Innhold

Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen -KD1/13 timerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja , Lars Rosvoll
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr, og hvordan disse tilrettelegger for digitale verktøy som notasjonsprogram og lignende.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk