en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM212J_1

Satslære/ arrangering/ komponering I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram.
Tore Johansen er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Lise Meling.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Utvikle sin egen kunstneriske stemme
  • Bevisstgjøre seg det gehørsmessige aspektet knyttet til det musikalske materialet

Kunnskaper
  • Komponere og/eller arrangere eget materiale
  • Grunnleggende komposisjons- og arrangeringsteknikker

Ferdigheter
  • Beherske grunnleggende dur- og moll-tonalitet.
  • Beherske grunnleggende analysesystemer

Innhold

Emnet omfatter innføring i dur- moll-tonalitet ved hjelp av analysesystemer som trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring. Studenten skal komponere og arrangere melodier innenfor emnets omfang. Faget er koblet til gehørtrening, og vektlegger at studenten behersker kursets innhold gehørsmessig. Studenten skal med basis i teorikunnskap lære grunnleggende komposisjons- og arrangeringsteknikker relatert til studentens studieretning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappen skal inneholde egne arrangementer/komposisjoner i notert form. Antall varierer etter omfang på arbeidene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vises til Fakultet for utøvende kunstfag`s vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Johansen
Faglærer
Thomas Eide Torstrup
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Gruppeundervisning ukentlig. Innleveringer. Faget krever stor grad av selvstendig arbeid.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk