en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM211KD_1

Musikkhistorie I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering.
Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss. En komponent i emnet er Musikkens elementer på vårsemesteret.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg
Generell kompetanse
  • Ha en forståelse for elementer i den musikkhistoriske utvikling

Kunnskaper
  • Kjenne til hovedlinjer i den vestlige klassiske musikken

Ferdigheter
  • Anvende musikkhistoriske perspektiver på ulike stiler og deres fremføringstradisjon

Innhold

Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. Det knyttes et lyttepensum til forelesningsrekkene i musikkhistorie I.
På begynnelsen av vårsemesteret vil det være en ukes teoriprosjekt, hvor det gis en innføring i musikalsk analyse der elementer som melodikk, harmonikk, rytmikk, kontrapunkt, dynamikk og instrumentasjon inngår. Dette fortsetter videre med en semesteroppgave (med individuell veiledning)knyttet til et selvvalgt verk (fortrinnsvis hovedinstrumentrepertoar).
NB: Emnet inneholder også en ukes opphold på Ole Bull-akademiet på Voss i begynnelsen av første semester for innføring i folkemusikk og folkedans.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen KD
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Første del - Skriftlig deleksamen - KD1/24 timerBestått - Ikke bestått
Andre del - Skriftlig avsluttende eksamen - KD1/24 timerBestått - Ikke bestått
Emnet vurderes ved en 4 timers skriftlig individuell eksamen på slutten av hvert semester. Begge må bestås for å få emnet godkjent.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått
godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
  • Innlevering av oppgavebesvarelser for lytteeksempler.
  • Alle studenter må følge alle kurs under emnet

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling
Faglærer
Petter Frost Fadnes , Olaf Eggestad , Per Dahl
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er for øvrig organisert etter tema/musikkhistoriske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter. Det oppfordres til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Burkholder, J. P. & Palisca, C. red. (2010). Norton Anthology of Western Music Vol. I &II (6. Utg.) New York: W. W. Norton.
Dahl, P. (2011). Verkanalysen som fortolkningsarena. Oslo: Unipub.
Hovland, E. red. (2012). Vestens musikkhistorie. Oslo: Cappelen Damm.
Det vil utover dette bli utarbeidet egne pensum- og lyttelister til de ulike temaene av den enkelte faglærer, se egen årsplan i emnet. Totalt lesepensum 200-250 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk