en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM211J_1

Musikkhistorie I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon. Tor Yttredal er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Per Dahl. Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg:
Generell kompetanse:
  • kjenne til hovedlinjene til den amerikanske jazzmusikken historie Kunnskaper
  • gjenkjenne de indre musikalske drivkrefter som definerer de ulike stilretninger innen amerikansk jazztradisjon i det tyvende århundre.
  • Gjøre analyse av form , rytmikk, harmonikk og melodikk utifra transkriberte soloer og arrangementer.

Ferdigheter
  • Identifisere sentrale solister og stilskapere knyttet til amerikansk jazzmusikk I det tyvende århundre.
  • Kunne trekke linjer fra sentrale historiske stilskapere til kontemporære improvisatoriske stiluttrykk.

Innhold

Emnet starter med en ukes innføringskurs i generell musikkhistorie. Etter dette vil emnet vil dels gå ukentlig vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. På begynnelsen av vårsemesteret vil det være en ukes teoriprosjekt, hvor det gis en innføring i musikalsk analyse der en særlig legger vekt på å demonstrere ulike analytiske metoder som eksempelvis stilanalyse, form- og strukturanalyse og reduktiv analyse der elementer som melodikk, harmonikk, rytmikk, kontrapunkt, dynamikk og instrumentasjon inngår.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Første del - Skriftlig eksamen - jazz1/24 timerBestått - Ikke bestått
Andre del - Skriftlig avsluttende eksamen - Jazz1/24 timerBestått - Ikke bestått
Emnet vurderes ved en 4 timers skriftlig individuell eksamen på slutten av hvert semester. Begge må bestås for å få emnet godkjent.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til Fakultet for utøvende kunstfags vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
  • Innlevering av oppgavebesvarelser for lytteeksempler.
  • Alle studenter må følge alle kurs under emnet

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tor Yttredal
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Faglærer
Per Dahl , Thomas Eide Torstrup

Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er for øvrig organisert etter tema/musikkhistoriske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter. Det oppfordres til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid.
Det kan åpnes for at deler av kurset utover forelesninger kan få en praktisk tilnærming gjennom samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Gridley, M. C. (2012). Jazz styles: Pearson Higher Ed. (totalt 517 sider)
Supplerende litteratur blir gjort tilgjengelig etter tematikk.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk