en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM141J_1

Hovedinstrument IV

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • På produktiv måte arbeide instrumentalt både alene og i fellesskap med andre
  • på selvstendig grunnlag uttrykke seg gjennom improvisasjon og låtformidling basert på læringsutbytte fra BAM131

Kunnskaper
  • Ha dypere forståelse for musikalske forløp og formaspekter, som grunnlag for individuell tolkning på et høyt nivå
  • i utpreget grad ta selvstendige valg mht. til repertoar og estetiske arbeidsområder

Ferdigheter
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en større grad av personlig uttrykk enn ved avslutningen av BAM131
  • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse
  • demonstrere instrumentalt ulike kvalitative tilnærminger til gehørbasert musikkutøving på et tilnærmet profesjonelt nivå

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner, som lytting, imitasjon og transkripsjon. Gjennom improvisasjon kunne uttrykke instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -jazz/ improvisasjon1/130 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen i BAM141J avvikles som en offentlig konsert med et program på 30 minutter. Studenten skal skrive en refleksjonstekst som en del av forberedelsen til eksamen. Denne skal godkjennes av hovedinstrumentlærer og overleveres sensor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som kor, blåseensembler, strykeorkester og Bjergsted jazzensemble.
Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags krav til fremmøte.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Inge Brækhus , Thomas Eide Torstrup
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk