en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM131J_1

Hovedinstrument III

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneannsvarlig for jazzstudentene er Tor Yttredal.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse på en slik måte at det viser en utvikling i forhold til BAM121J
  • på selvstendig grunnlag uttrykke seg gjennom improvisasjon og låtformidling basert på læringsutbytte fra BAM121J

Kunnskaper
  • Ha dypere forståelse for musikalske forløp og formaspekter, som grunnlag for individuell tolkning
  • ta tydelige selvstendige valg mht. repertoar og estetiske arbeidsområder

Ferdigheter
  • demonstrere gode tekniske og musikalske ferdigheter på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121J
  • arbeide musikalsk på en produktiv måte, både alene og i fellesskap med andre
  • demonstrere instrumentalt ulike kvalitative tilnærminger til gehørbasert musikkutøving på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121J

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Studenten skal utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner. Gjennom lytting, imitasjon og transkripsjon går en i dybden i eget instruments historikk. Studenten skal gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - jazz/ improvisasjon1/110 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter. Eksamen i BAM131J kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, og i forbindelse med eksamen i emnet 4302J (ensemble), etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som 1B1 og Bjergsted jazzensemble.
Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags fraværsreglement.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk