en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM122J_1

Ensemblespill - jazz II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon, og bygger videre på BAM112J. Det oppnevnes kursholdere for de enkelte ensemblene. Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Kjenne til didaktiske arbeidsmåter i improviserende ensembler
  • Kunne samarbeide med andre i en samspillsituasjon på et høyere nivå enn BAM112J

Kunnskaper
  • ha god oversikt over ulike stilretninger og repertoar

Ferdigheter
  • Demonstrere musikalske ferdigheter i interaksjon med andre.
  • Kunne bidra med enkle komposisjoner eller arrangementer tilpasset ensemblet

Innhold

Emnet består av innstudering av jazzrelatert repertoar med tanke på å utvikle en stilistisk bredde innen ensemblespill. Det kan åpnes for at studentenes egne komposisjoner og arrangementer kan brukes i emnet.
Det utarbeides årsplaner over prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - jazz1/1 Bestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende konsert med et program på ca 30 minutter for jazzstudenter. Eksamenskonserten i BAM 122J (Ensemblespill - jazz II) er også eksamen for emnet BAM121J (Hovedinstrument II - jazz).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter. Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags fraværsreglement.
Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Wayne Thomas Brasel
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Faglærer
Theodor Barsnes Onarheim

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon.
I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk