en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM121J_2

Hovedinstrument II - Jazz

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Utvikle refleksjon og selvstendighet rundt det å bli fremtidig yrkesutøver på sitt hovedinstrument
  • jobbe målrettet over tid og fremme egen faglig utvikling, øvingsteknikker og prestasjonsforberedelse
  • Ta selvstendige valg mht. Til repertoar og estetiske arbeidsområder

Kunnskaper
  • vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter, og bruke dette som grunnlag for egen improvisasjon
  • vise evne til gehørbasert og improvisert musikkutøving

Ferdigheter
  • demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM111
  • på selvstendig grunnlag uttrykke seg musikalsk troverdig gjennom improvisasjon og låtformidling basert på læringsutbytte fra BAM111

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner. Gjennom lytting, imitasjon og transkripsjon gå i dybden i eget instruments historikk. Gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning.
Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Jazz1/110 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter. Eksamen i BAM121J kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, og i forbindelse med eksamen i emnet 122J (ensemble), etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves obligatorisk fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som 1B1, Bjergsted jazzensemble og prosjekter i samarbeid mellom Stavanger jazzforum og Fakultet for utøvende kunstfag (blå:trå). Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags krav til obligatorisk fremmøteplikt.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Faglærer
Tor Yttredal

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk