en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM111J_1

Hovedinstrument I - Jazz

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer og støtteinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument og støtteinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
 • Utvikle refleksjon og selvstendighet rundt det å bli fremtidig yrkesutøver på sitt hovedinstrument.
 • Kjenne til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument
 • Utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid
 • Arbeide målrettet over tid

Kunnskaper
 • vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter
 • skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt hovedinstrument innenfor et visst spekter av stilretninger
 • opparbeide an begynnende oversikt over repertoaret for støtteinstrument
 • gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning.

Ferdigheter
 • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
 • utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner
 • Kunne bruke didaktiske verktøy som lytting, imitasjon og transkripsjon i eget instrumentalt arbeid.

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.
Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill) og teorifagene. Klaver og/eller trommer regnes som obligatorisk instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til andre former for supplerende instrumental/vokalundervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Utøvende musikk - Jazz
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende hovedinstrument - Jazz1/210 minutterBestått - Ikke bestått
Utøvende støtteinstrument - Jazz1/210 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter. Eksamen i nytt emne kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, og i forbindelse med eksamen i emnet 112J (ensemble), etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som Bjergsted jazzensemble.
Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags fraværsreglement.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Emneansvarlig
Stein Inge Brækhus , Thomas Eide Torstrup
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument og støtteinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk