en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM111J_1

Hovedinstrument I - Jazz

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Utvikle refleksjon og selvstendighet rundt det å bli fremtidig yrkesutøver på sitt instrument.
  • Utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid
  • Arbeide målrettet over tid

Kunnskaper
  • vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter
  • skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor et visst spekter av stilretninger
  • gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning.

Ferdigheter
  • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper
  • utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner
  • Kunne bruke didaktiske verktøy som lytting, imitasjon og transkripsjon i eget instrumentalt arbeid.

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Utøvende musikk - Jazz
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende hovedinstrument - Jazz1/210 minutterBestått - Ikke bestått
Utøvende støtteinstrument - Jazz1/210 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter. Eksamen i BAM121J kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som Bjergsted jazzensemble.
Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags fraværsreglement.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Faglærer
Stein Inge Brækhus , Tor Yttredal
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Emnet baserer seg på individuelle tilpasninger for hver student, der krav til omfang av gjennomgått repertoar og fremført eksamensrepertoar er av en vanskelighetsgrad som kan godkjennes av hovedinstrumentlærer via repertoar/spillelisten.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk