en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK420_1

Skatterett I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning. Dette inkluderer regler om når og hvor mye skatt som skal betales, herunder regler om fradrag og hvilke inntekter som er skattefrie.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap:
Studentene skal ha
  • god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne:
  • anvende skatterettslige prinsipp og begrep ved inntektsberegning og skatteplanlegging, herunder beregne inntektskatt og skattepliktig inntekt for fysiske personer.
  • identifisere skatterettslige problemstillinger og drøfte disse i lys av skattereglene.

Innhold

I emnet går man grundig inn på reglene for når en inntekt er skattepliktig eller et fradrag er fradragsberettiget, herunder reglene for når en inntekt eller fradrag skal tidsfestes. Det gis også en oversikt over hvilke fradragsmuligheter fysiske personer har og hvilke prinsipp disse reglene utledes av. I tillegg skal studentene ha oversikt over hvilke inntekter som er skattepliktlige og hvilke som er skattefrie. Det gis også en oversikt over både lovlige og ulovlige tilpasninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovsamling
Ordbok.1)
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
En obligatorisk oppgave må være bestått for å få adgang til eksamen. Informasjon om obligatorisk oppgave blir gitt i canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Atle Wiig
Emneansvarlig
Benn Folkvord

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver. Fordelingen varierer, men normalt vil ca halvdelen være forelesing og den andre halvdelen gruppearbeid mv.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget, inklusive selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatterett I (BRE360_1) 10
Skatterett I (BRV370_1) 10
Skatterett I (BRV370_1) 20
Skatterett - revisoreksamen (BRE340_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk