en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK420_1

Skatterett I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Studentene skal kunne beregne inntektskatt for fysiske personer. Studentene skal ha god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep og kunne anvende disse ved inntektsberegning og skatteplanlegging.
Ferdigheter:
Studentene skal kunne beregne fysiske personers skattepliktige inntekt. Studentene skal kunne identifisere skatterettslige problemstillinger og drøfte disse i lys av skattereglene.
Generell kompetanse:
Emnet skal gi forståelse for skatterettens grunnleggende prinsipp og system.

Innhold

I emnet går man grundig inn på reglene for når en inntekt er skattepliktig eller et fradrag er fradragsberettiget, herunder reglene for når en inntekt eller fradrag skal tidsfestes. Det gis også en oversikt over hvilke fradragsmuligheter fysiske personer har og hvilke prinsipp disse reglene utledes av. I tillegg skal studentene ha oversikt over hvilke inntekter som er skattepliktlige og hvilke som er skattefrie. Det gis også en oversikt over både lovlige og ulovlige tilpasninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovsamling
Ordbok.1)
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
En obligatorisk oppgave må være bestått for å få adgang til eksamen. Informasjon om obligatorisk oppgave blir gitt i canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Atle Wiig
Emneansvarlig
Benn Folkvord

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatterett I (BRE360_1) 10
Skatterett I (BRV370_1) 10
Skatterett I (BRV370_1) 20
Skatterett - revisoreksamen (BRE340_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur

Lærebok i Skatterett, Frederik Zimmer, siste utgave.
Støttelitteratur
Innføring i skatterett, Lars Fallan siste utgave.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk