en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK400_1

Strategisk human resource management (HRM)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Når vi ser på de ansatte som en positiv ressurs og praktiserer en personalpolitikk som understøtter virksomhetens strategi og bygger på beste praksis innenfor Human Resource Management (HRM), blir man en attraktiv arbeidsgiver. God personalledelse styrker medarbeidernes motivasjon, evne til videreutvikling og omstilling.
Betegnelsen «Strategisk human resource management» (SHRM) betyr at ledelse av de mennesklige ressuresene og organisering bidrar til å utvikle og realisere virksomhetens strategi. Det innebærer å finne arbeidsformer som gjør det mulig å innfri i forhold til både virksomhetens og medarbeidernes mål og forventninger. Emnet bygger på evidensbasert personalledelse og hva forskning sier om systemer for å rekruttere, utvikle og lede menneskene i organisasjonen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført kurs skal studenten:
 • Kjenne til HRM-teori og hvordan HRM-praksiser er bundet sammen i et HRM-system
 • Kunne redegjøre for dilemma og utfordringer i HRM innenfor etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Kjenne til sentrale teorier og perspektiver på motivasjon og hva som skaper trivsel og god helse i arbeidslivet
 • Kunne forklare hvordan digitalisering, teknologi og organisasjonsdesign påvirker arbeid og samhandling i en virksomhet
 • Kjenne de rettslige rammer for personalledelsen

Ferdigheter
 • Kunne utforme og bidra til å implementere HRM-politikk og -praksis for ulike virksomheter basert på interne og eksterne utfordringer
 • Kunne formidle HRM-politikk og -praksis til beslutningstakere og kolleger
 • Kunne utvikle tiltak for medvirkning, helsefremmende arbeidsplasser, redusert turnover og sykefravær, og økt trivsel
 • Kunne vurdere nytten av digitaliserte HRM-systemer
 • Kunne evaluere etablert HRM-politikk og -praksis

Innhold

Kurset legger vekt på at studentene skal forstå, formidle og anvende teori og metode innenfor SHRM. Blant innholdet er:
 • Hva er HRM og SHRM? Å lede mennesker og arbeid.
 • Finnes en beste praksis HRM, og hva er beste tilpasning til HRM?
 • Hva er digitalisering av HRM og hvordan brukes et digitalisert HRM-system?
 • Medvirkning i norsk og internasjonalt arbeidsliv.
 • Rettslige sider ved personalledelse.
 • Fast jobb? Nye tilknytningsformer i arbeidslivet.
 • Hva bør ledere vite om motivasjon?
 • Jobbanalyse, jobbdesign og organisasjonsstruktur.
 • Rekruttering og seleksjon og kampen om talentene.
 • Prestasjonsledelse, prestasjonsmåling og konkurransefordeler gjennom SHRM.
 • Kompetanseutvikling, lederutvikling og karriere.
 • Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær.
 • Konfliktløsning.
 • Etikk, bærekraft og samfunnsansvar i HRM og i et internasjonalt perspektiv.
 • Kollokviedag med vekt på å utvikle ferdigheter i å velge og utforme HRM-politikk og -praksis for ulike virksomheter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk kollokviedag
BØK400 har deltakelse i en kollokviedag på fem timer med gruppeinnlevering som obligatorisk aktivitet. Kandidaten må ha bestått denne for å få gå opp til skoleeksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Einar Kristoffer Brandsdal
Emneansvarlig
Aslaug Mikkelsen

Arbeidsformer

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og gruppepresentasjoner. De oppsatte forelesningene er ment som introduksjoner til ulike tema som studentene selv skal arbeide videre med gjennom selvstudier og gruppeoppgaver.
Forventet tidsbruk:
 • Forberedelser til forelesninger 12 x 4 timer = 48 timer
 • Forelesninger 12 x 4 timer = 48 timer
 • Gjennomgang av forelesninger 12 x 1 timer = 12 timer
 • Løsning av oppgaver 12 x 3 timer = 36 timer
 • Kollokviedager 2 x 8 timer = 16 timer
 • Selvstudium (pensum) 106 timer
 • Totalt 250 timer

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk