en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK265_1

Mikroøkonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er et introduksjonsemne i mikroøkonomi, som sammen med makroøkonomi utgjør fundamentet i samfunnsøkonomi (engelsk: "economics"). Gjennom dette emnet vil studentene bli kjent med sentrale mikroøkonomiske begreper, samt lære seg både tolkning og anvendelse av grunnleggende modeller innenfor konsumentteori, produksjonsteori, og likevektsdannelse i markedene for varer og tjenester i økonomien. Studentene vil også bli kjent med grunnleggende modeller for markedssvikt og spillteori. Studentene vil også bli eksponert for sentrale begreper og modeller innen offentlig økonomi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt emne skal studentene
 • kunne forklare sentrale begreper og ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for de sentrale modeller og teorier faget bygger på
 • evne å se kompleksiteten og omfanget av hva som styrer økonomisk adferd blant konsumenter og produsenter
 • ha utviklet god kunnskap og samfunnsøkonomisk intuisjon med hensyn til formalisering av økonomiske aktørers beslutninger generelt og økonomiske utfall i samfunnet

Ferdigheter
Etter endt emne skal studentene
 • kunne benytte ulike teorier og modeller til å analysere hva som driver økonomiske aktører i ulike situasjoner
 • kunne utføre eget studie for ytterligere å tilegne seg kunnskap om økonomiske beslutninger i bestemte sammenhenger
 • kunne anvende teoretiske modeller og konsepter som grunnlag for å evaluere og utvikle både bedrifters og organisasjoners økonomiske beslutningsstrategier

Generelle kompetanse
Etter endt emne skal studentene
 • kunne identifisere ressursbegrensningene og nytte- kostnadsavveiningene som blir foretatt ved økonomiske besluttninger
 • kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen de enkelte mikroøkonomiske teoriene eller modellene

Innhold

Det konkrete innhold og presentasjonsrekkefølge kan variere noe fra semester til semester, men kjernen i emnet er sentrert rundt følgende temaer:
 • ressursbegrensninger
 • alternativkostnader
 • marginalanalyser
 • konsumentteori
 • produksjonsteori
 • markedslikevekter
 • monopol
 • eksternaliteter
 • skatt
 • kollektive goder

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Online test
Online test midt i semesteret. Alle studenter må få godkjent denne for å avlegge endelig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingeborg Caroline Foldøy Solli

Arbeidsformer

Omlag 40 forelesningstimer, og 15 timer med oppgavegjennomgang.
Det anbefales en samlet tidsbruk i faget på 250-300 timer i løpet av semester.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikroøkonomi (BØK105_1) 5
Offentlig økonomi (BØK270_1) 5
Mikroøkonomi (BHO250_2) 10
Markeds- og næringsøkonomi (BHO250_1) 10
Økonomisk analyse (BHO200_1) 5
Økonomi og marked (IND200_1) 5
Innføring i økonomi (IND100_1) 5
Mikroøkonomi (IND100_1) 10
Mikroøkonomi (BHO250_3) 10
Mikroøkonomi (BHO250_3) 20
Serviceøkonomi (BHO250_4) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til evalueringssystemet på Handelshøgskolen.

Litteratur

Riis C., Moen E.R . (2017): Moderne Mikroøkonomi. Gyldendal.
Med forbehold om endringer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk