en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK255_1

Makroøkonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Makroøkonomi omhandler et lands økonomi som helhet og tar opp forhold som påvirker viktige størrelser som inntekt og sysselsetting for landets innbyggere. Dette emnet gir deg en innføring i disse og andre makroøkonomiske størrelser som inngår i et lands nasjonalregnskap. Ved hjelp av makroøkonomiske modeller ser vi på hva som skjer i økonomien i oppgangs- og nedgangstider og hvordan myndighetene kan påvirke økonomien gjennom sin økonomiske politikk.
Makroøkonomi omhandler et lands økonomi som helhet og tar opp forhold som påvirker viktige størrelser som inntekt og sysselsetting for landets innbyggere. Dette emnet gir deg en innføring i disse og andre makroøkonomiske størrelser som inngår i et lands nasjonalregnskap. Ved hjelp av makroøkonomiske modeller ser vi på hva som skjer i økonomien i oppgangs- og nedgangstider og hvordan myndighetene kan påvirke økonomien gjennom sin økonomiske politikk.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Du skal ha kunnskap om
 • sentrale begreper fra nasjonalregnskapet
 • viktige makroøkonomiske sammenhenger
 • enkle makroøkonomiske modeller
 • hvilke virkemidler myndighetene har til rådighet i oppgangs- og nedgangskonjunkturer
 • faktorer bak økonomisk vekst
 • gevinstene ved internasjonal handel

Ferdigheter:
Du skal kunne
 • forstå sammenhengen mellom viktige nasjonalregnskapsbegreper
 • sette opp enkle makroøkonomiske modeller for å vurdere effekter av sjokk i økonomien og av økonomisk politikk
 • tolke resultater fra slike modeller i lys av forutsetningene som ligger til grunn

Generell kompetanse:
Du skal
 • kunne forstå innholdet i økonomiske rapporter som for eksempel Nasjonalbudsjettet, Pengepolitisk rapport fra Norges Bank og Økonomisk utsyn fra Statistisk sentralbyrå.
 • ha oppøvd evnen til å skille mellom argumenter basert på økonomisk «synsing» og argumenter basert på økonomisk teori

Innhold

Emnet gir en innføring i viktige begreper i et lands økonomi, som bruttonasjonalprodukt (BNP), privat og offentlig konsum, realinvesteringer, sparing, import og eksport. Videre behandles begreper som økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, inflasjon og arbeidsledighet. Ved hjelp av enkle økonomiske modeller analyseres virkninger av finanspolitikk og pengepolitikk på BNP, sysselsetting og inflasjon. Til slutt diskuteres betydningen av internasjonal handel og valutakurser for små, åpne økonomier.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK105 Mikroøkonomi, BØK135 Matematisk analyse, BØK265 Mikroøkonomi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave
Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon kommer i Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Valseth
Faglærer
Torfinn Harding

Arbeidsformer

Forelesninger + 3-5 oppgavesett
Forelesninger, ca. 4 timer i uken, tilsammen ca. 44 timer
Oppgaveseminarer, tilsammen ca. 10 timer
Total arbeidsmengde i dette kurset er 250-300 timer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Samfunnsøkonomi (BØK210_1) 5
Samfunnsøkonomi, makro (ØK0083_1) 5
Makroøkonomi (BØK115_1) 5
Økonomisk analyse (BHO200_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk