en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK235_1

Strategi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bedriften er avhengig av å kunne konkurrere. Dette avhenger av om det man levere til kundene er bedre eller har lavere pris enn det andre bedrifter kan levere til de samme kundegruppene. Dette strategikurset lærer deg hvilke overordnede spørsmål og valg bedriften må ta for å overleve i konkurranse med andre.
Emnet gir en innføring i strategisk analyse og ledelse. Det overordnede målet er å gi studentene forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming og derved gjøre studentene kvalifisert for å anbefale og delta i strategiske planprosesser i en virksomhet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene
  • kunne analysere omgivelsene rundt bedriften og interne ressurser som er nødvendig for å formulere og gjennomføre konkurransestrategier.
  • kunne presentere en strategisk løsning på et overordnet bedriftsproblem, og argumentere for løsningene i plenum.

Innhold

Studentene vil introduseres til følgende tema:
  • bedriftens konkurransemessige omgivelser, herunder markedsbehov
  • bedriftens interne ressurser
  • forretningsstrategi
  • internasjonal strategi
  • påvirkning fra eiere og interessenter
  • iverksetting av strategi
  • strategisk endring

Innhold er nærmere spesifisert i kursbeskrivelse som legges på Canvas i forkant av semesterstart.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen: gruppepresentasjon2/515 minutterA - FAlle.
En skriftlig prøve3/54 timerA - FAlle.
Studentene presenterer, gruppevis, en løsning på et strategisk spørsmål overfor et vurderingspanel av 2-3 fagpersoner som gir karakter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Silje Haus-Reve

Arbeidsformer

Forelesninger skjer i en kombinasjon av nett-medium (på Canvas) og auditorieforelesninger. Dette utgjør omlag 50 timer.
Organisert gruppearbeid/seminarer med løsning av eksamensoppgaver, samt prøvepresentasjoner utgjør omlag 50 timer.
Individuell/gruppevis veiledning utenom seminar utgjør ca 30 timer-
Selvstudium samt gruppevis forberedelse til presentasjoner utgjør omlag 150 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående strategi og markedsføring (BØK320_1) 5
Strategi - introduksjon (BØI170_1) 5
Strategi og ledelse (IND630_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk