en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK235_1

Strategi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i strategisk analyse og ledelse. Det overordnede målet er å gi studentene forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming og derved gjøre studentene kvalifisert for å anbefale og delta i strategiske planprosesser i en virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene være i stand til å forstå og analysere de eksterne kravene organisasjoner er eksponert for, og de interne ressursene en organisasjon har. Dette innebærer følgende kunnskapselementer:
 • Strategibegrepet i et historisk perspektiv
 • Hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskapning, effektivitet og lønnsomhet
 • Strategiske markeds- og ressursanalyser
 • Generiske strategier
 • Strategiske prosesser og perspektiver, hvorav ledelsesperspektivet er sentralt
 • Hvilke teorier og antagelser strategiske verktøy bygger på
 • Konsernstrategier og strategiske forretningsområder
 • Strategisk markedsføring, differensiering, valg av målgrupper, posisjonering, profilering og e-strategier
 • Strategi i dynamiske omgivelser, innovasjon og læring
 • Samfunnsansvar og etikk

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne forventes det at studenten er i stand til å:
 • Kunne bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg.
 • Kunne gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med fokus på både omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser. Studentene skal kunne anvende og integrere relevante modeller og analyser fra øvrige økonomisk-administrative fag som inngår i utdanningen. Den strategiske analysen skal gjennomføres ved hjelp av trinnene i strategiprosessen: Formål (misjon), visjon, forretningside, verdier og mål.

Generell kompetanse:
Studentene skal etter å ha tatt emnet kunne analysere konkrete forretningscases ved hjelp av verktøy og teorier som forelesninger og pensumlitteratur gir.
Forme arbeidsgrupper og gjennomføre analyser og presentasjon av aktuelle case.

Innhold

Studentene vil introduseres til følgende tema:
- organisasjonens konkurransemessige omgivelser
- organisasjonens interne ressurser
- forretningsstrategi - internasjonal strategi
- påvirkning fra eiere og interessenter
- iverksetting av strategi
- strategisk endring.
Innhold er nærmere spesifisert i forelesningsplanen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen: gruppepresentasjon2/515 minutterA - FAlle.
En skriftlig prøve3/54 timerA - FAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Ingebrigt Våland

Arbeidsformer

Forelesninger som er tilgjengelige på canvas, 2-3 seminarer og organisert gruppearbeid.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående strategi og markedsføring (BØK320_1) 5
Strategi - introduksjon (BØI170_1) 5
Strategi og ledelse (IND630_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk