en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ÅKH106_1

Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.
Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor høgskolen. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap og erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk
 • har oversikt i sentrale spørsmål knyttet til kunstnerisk og pedagogisk fou-arbeid
 • har god kunnskap om det emnet den enkelte har valgt å fordype seg i både teoretisk og via praktisk estetisk arbeid

Ferdigheter
Studenten:
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget kunst og håndverk
 • kan knytte resultater av egen praktisk estetisk og teoretisk forskning til undervisningsmetodikk og oppbygging av egen didaktisk kompetanse

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan anvende relevant teori innen vitenskapsteori, metode, kunst, kultur og fagdidaktikk med tanke på egen problemstilling
 • kan gå inn i skapende prosesser med en forskerrolle

Forkunnskapskrav

Dette emne bygger på kunst og håndverk 1 (30 sp) og Kunst og håndverk 2, emne 1 (15 sp).

Studenter som ikke har tatt kunst og håndverk 1 må knytte denne oppgaven til fagstoff i emnet "Design og arkitektur" (Kunst og håndverk II).

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig del og fremlegg/utstilling1/1 A - F
Eksamen består av et fremlegg/utstilling av praktisk-estetisk arbeid og en skriftlig rapport. Det gis en samlet karakter på dette arbeidet (A-F). Sluttproduktet skal bestå av en illustrert skriftlig rapport og skapende arbeid i selvvalgte materialer/teknikker. Omfanget av den skriftlige rapporten er satt til ca. 6000 ord. Rapporten skal være visualisert/illustrert. Visualiseringen kan også omfatte f.eks. video, animasjoner og andre digitale presentasjoner.
Oppgaven skal inneholde:
 • Problemstilling.
 • Metodevalg og strategi
 • Teori sett i forhold til problemområdet. (Kunst og formkultur og fagdidaktikk)
 • Eget praktisk estetisk arbeid med prosessdokumentasjon
 • Fagdidaktikk
 • Litteraturliste og bildeliste

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Oppgaven krever stor grad av selvstudium, studentene får avsatt tid til individuell - og/ eller gruppeveiledning som er obligatorisk. Problemstillingen må være godkjent av veileder og studenten må ha minst to av tre veiledningsmøter for å få legge oppgaven frem til eksamen. Det er obligatorisk fremmøte på forelesinger knyttet opp mot skapende og pedagogisk forskning og utviklingsarbeid.

Fagperson(er)

Faglærer
Hildegunn Kalviknes Tessmann , Elin Austbø Simonsen , Pia Susanne Wall
Emneansvarlig
Torunn Paulsen Dagsland
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem , Ivar Bjørnsen , Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Oppgaven krever stor grad av selvstudium, studentene får avsatt tid til individuell - og/ eller gruppeveiledning som er obligatorisk. Studiet vil bestå av noen forelesninger som omhandler forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk.

Åpent for

Kunst og håndverk - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Halvorsen, E.-M. (2007). Kunstfaglig og pedagogisk FOU. Kristiansand: Høyskoleforlaget Tekst om forskning i faget kunst og håndverk utgitt på forelesning.
Waterhouse, A-H. ( 2013), I materialenes verden. Bergen. Fagboklaget.
Selvvalgt pensum med utgangspunkt i egen problemstilling.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.02.2020

Historikk