en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Krav om MRSA- og tuberkuloseundersøkelse

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter i visse tilfeller også å gjennomgå undersøkelse for MRSA.

Alle paramedisin- og sykepleiestudenter må ta med kopi av ferdig utfylt skjema «Forhåndsundersøkelser Tuberkulose og MRSA» (vedlegg 1), med eventuell dokumentasjon på utførte undersøkelser (for eksempel resultat av lungerøntgen), ved studiestart. Kopi av skjemaet leveres i ekspedisjonen ved Kjell Arholms hus eller sendes per e-post til helsefag@uis.no.

Skjemaet og eventuell dokumentasjon skal også forelegges ledelse ved praksisstedet ved praksisstart (senere i studiet) uavhengig av svar, så behold originalen selv.

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Under langvarig opphold i land med høy forekomst av tuberkulose er det en reell risiko for å bli smittet. 

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Kravet gjelder dersom du kommer fra, eller i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg over 3 måneder, i land med høy forekomst av tuberkulose. Se oversikt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vi ønsker at studentene testes og følges opp i hjemkommunen sin. Ta kontakt med kommuneadministrasjonen i hjemkommunen for informasjon om hvor testen tas i din kommune. 

For mer informasjon om tuberkulose, se FHIs tuberkuloseveileder.

MRSA-undersøkelse

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) er hudbakterier som har utviklet motstand mot de typene antibiotika som vi bruker mest. Dersom du svarer ja på ett av spørsmålene om MRSA på skjemaet (vedlegg 1), må du undersøkes for MRSA før du kan begynne i praksis. MRSA-test tas hos fastlegen din. 

Resultatet av forhåndsundersøkelsen for MRSA skal føres på skjemaet (vedlegg 1) før skjemaet leveres. Ved manglende forhåndsundersøkelser og dokumentasjon på disse, vil du ikke kunne starte i praksis.

For spørsmål kontakt: helsefag@uis.no