en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk. Studieprogrammet består av emnene HNO220 og HNO230. Normert studietid er 1 år og gir totalt 60 studiepoeng.
Målet med studiet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn både reseptivt og produktivt med god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.
Bestått skriftlig og muntlig eksamen gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge. I dette studiet inngår arbeidsformer som obligatorisk undervisning (75 %) i klasserom, språklaboratorium, forelesninger, gruppearbeid, museumsbesøk, muntlige studentpresentasjoner og skriftlige innleveringer.

Fagplan

Studiet er ettårig og består av emnene HNO220 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 2 (30 studiepoeng) og HNO230 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 (30 studiepoeng).

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer til opptak på videre studier ved norske universiteter og høgskoler og gir også dokumentasjon på norskkunnskaper på B2-nivå i forhold til krav til språkkunnskaper i norsk arbeidsliv.

Etter å ha bestått HNO230 med anbefalt karakter C eller bedre, vil du være kvalifisert til å søke deg videre på emnet HNO240 (trinn 4). Dette emnet er en del av et nytt årsstudium på trinn 3 og 4. HNO240 tilbys hvert vårsemester. For mer informasjon, ta kontakt med studiekoordinator.

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske student undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Du kan alltid kontakte oss på mailto:opptak@uis.noopptak@uis.no