en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 og 4

Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk. Studieprogrammet består av emnene HNO230 og HNO240. Normert studietuid er 1 år og gir totalt 60 studiepoeng.
Målet med studiet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn både reseptivt og produktivt med meget god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.
Bestått skriftlig og muntlig eksamen fra emnet HNO230 gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge. I dette årsstudiet inngår arbeidsformer som obligatorisk undervisning (75 %) i klasserom, språklaboratorium, forelesninger, gruppearbeid, museumsbesøk, muntlige studentpresentasjoner og skriftlige innleveringer.
Emnet HNO240 stiller høye krav til egeninnsats og selvstendig arbeid og anbefales spesielt for studenter som har fått karakteren C eller bedre på eksamen i HNO230. Målet for trinn 4 er at studentene skal ha nådd nivå C1 i følge Det felles europeiske rammeverket for språk.
For å bli tatt opp på dette årsstudiet må søkere dokumentere norskkunnskaper på B1-nivå skriftlig og muntlig. I høstemnet HNO230 har studentene cirka 12 undervisningstimer per uke i tillegg til obligatoriske arbeidsgrupper. I våremnet HNO240 har studentene cirka 6 undervisningstimer per uke fordelt på to ukedager. I begge emnene har studentene muntlige og skriftlige obligatoriske arbeidskrav. På emnet HNO240 skal studentene i tillegg skrive en lengre oppgave (1500 ord +/- 10%).

Hva kan du bli

Etter fullført trinn 4-eksamen (C1-nivå) er målet at studentene skal kunne fungere meget godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv. De skal også kunne aktivt delta i norsk samfunns- og kulturliv.

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske student undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Du kan alltid kontakte oss på mailto:opptak@uis.noopptak@uis.no