en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk og lesevitenskap - masterstudium - deltid

Masterprogrammet fører fram til graden master i nordisk og lesevitskap. Studiet er toårig (120 studiepoeng).
Programmet byggjer på bachelorgrad med spesialisering i nordisk språk og litteratur eller anna utdanning som gjev tilsvarande kvalifikasjonar.
Masterprogrammet i nordisk og lesevitskap skal gje kunnskapar på høgt nivå i utvalde vitskaplege disiplinar innanfor nordistikken, med perspektiv på og innføringar i skriftkunne (literacy/lesevitskap) som særskilt spesialisering. Nordistikken femner om litteratur og språk frå både eldre og yngre tid. Til fagområdet høyrer òg nordisk fagdidaktikk.

Fagplan

Studiet er delt i to: En første del med innføringer som grunnlag for breddekunnskaper og for å kunne gjøre valg om spesialisering i det videre studiet, til sammen fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en andre del som også utgjør 60 studiepoengpoeng i seg selv: Masteroppgave, se Studieplan og emner.
Målform
I løpet av studiet skal studentene ha gjennomført prøving i et av emnene på 15 studiepoeng på en annen målform enn de skriver masteroppgave i.

Hva kan du bli

Med master i lesevitenskap kan du arbeide i skoleverket, i media, på bibliotek, i forlag og innen offentlig administrasjon. Masterstudiet i lesevitenskap gir sammen med praktisk-pedagogisk utdanning lektorkompetanse slik at du kan undervise i norsk på ungdoms- og videregående skole.

Fullført studium kan kvalifisere for å søke opptak til doktorgradsprogrammet i lesevitenskap.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS)

4036 Stavanger

Koordinator for masterstudier ved IKS:

Signe Ekenberg: signe.ekenberg@uis.no

Tlf. 51 83 13 53