en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Utvekslingssemester
4. semester: Ta del av ditt fag 2 i utlandet.

Opplegg for utvekslingen
Utveksling i 4. semester gir deg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av fag 2 i utdanningen din. Da kan du velge emner som instituttet kan godkjenne som del av de årsstudiene som instituttet selv tilbyr (engelsk, historie, religionsstudier). Emnene man velger må samsvare med emnene man skulle tatt ved UiS i samme semester.

Utveksling i 2. studieår gir deg også mulighet til å ta emner som ikke tilbys ved UiS, og du kan velge emner blant alt som kan defineres innenfor fagområdene humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Et utenlandsopphold gir for eksempel muligheten for å ta språkfag som tysk, spansk eller fransk.

Studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), må få godkjent at del av fag 2 tatt i utlandet gir grunnlag for undervisningskompetanse.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Anne Siri Norland, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: