en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praksis i humanistiske fag

Gjennom valgemnet Praksis i humanistiske fag (BPRA30) vil studentene få et praksisopphold i en offentlig eller privat virksomhet utenfor utdanningssektoren med tilknytning til disiplinfagene ved IKS. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene blir bevisstgjort studienes faglige relevans for arbeidslivet. Praksisemnet er opptaksbegrenset og tilbys som et valgemne siste semester i bachelorprogrammet ved IKS.

Her kan du lese mer om praksisemnet BPRA30.Husk at det er obligatorisk å fylle ut alle felter samt legge ved søknad, CV og karakterutskrift.


Førstevalg Andrevalg Tredjevalg(Maks 1000 tegn/bokstaver.)(Maks 1000 tegn/bokstaver.)(Maks 1000 tegn/bokstaver.)

- (PDF-fil, obligatorisk)

- (PDF-fil, obligatorisk)


Ja
Nei


Jeg er bachelorstudent i historie
Jeg er bachelorstudent i nordisk
Jeg er bachelorstudent i engelsk