en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
• ha god kunnskap om det norske språksystemet, norsk språkbruk og norske dialekter
• ha god kunnskap om norsk språkhistorie og sentrale utviklingstrekk for norsk og nordisk språk
• kjenne til ulike språkkulturer i Norden og ha kjennskap til viktige likheter og forskjeller mellom de fem nordiske språkene
• ha god oversikt over nordisk skjønnlitteratur med eksempler fra norrøn tid til samtiden
• ha god kunnskap om ulike litterære sjangre, samt kjenne til teori- og metodediskusjoner
• ha særskilt god kunnskap i ett tema innenfor litteratur eller språk
Ferdighet
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
• beherske både bokmål og nynorsk
• kunne analysere og drøfte språklige og litterære problemstillinger
• ha god tekstanalytisk kompetanse og kunne skrive skildrende, resonnerende og argumenterende tekster om nordisk språk og litteratur
• anvende litteraturteori og –metode til å analysere ulike litterære sjangre
• kunne, under veiledning, bruke teori og metode fra språk eller litteratur i en selvstendig oppgave
Generell kompetanse
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
• kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
• ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
• gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
• kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet