en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om det norske språksystemet, norsk språkbruk og norske dialekter
 • ha god kunnskap om norsk språkhistorie og sentrale utviklingstrekk for norsk og nordisk språk
 • kjenne til ulike språkkulturer i Norden og ha kjennskap til viktige likheter og forskjeller mellom de fem nordiske språkene
 • ha god oversikt over nordisk skjønnlitteratur med eksempler fra norrøn tid til samtiden
 • ha god kunnskap om ulike litterære sjangre, samt kjenne til teori- og metodediskusjoner

Ferdighet
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • beherske både bokmål og nynorsk
 • kunne analysere og drøfte språklige og litterære problemstillinger
 • ha god tekstanalytisk kompetanse og kunne skrive skildrende, resonnerende og argumenterende tekster om nordisk språk og litteratur
 • kunne anvende litteraturteori og litteraturvitenskapelige metoder til å analysere ulike litterære sjangre

Generell kompetanse
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet