en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk - årsstudium

Årsstudiet gir både grunnleggende kunnskaper om nordisk (særlig norsk) språk og om språkutviklingen i Norge og de andre nordiske landene, og om nordisk (særlig norsk) litteratur og litteraturhistorie.
Gjennom årsstudiet vil du få kunnskap om og innsikt i sentrale tema innenfor nordisk språk og litteratur. Det skal gi grunnlag for en forståelse av sammenhenger mellom språk, tekst, kultur og identitet. Du vil utvikle og oppøve evnen til selvstendig analyse og tolkningsarbeid, og til å formulere resultatene fra slikt arbeid på en faglig adekvat måte.
For mer utførlig beskrivelse av emnenes innhold og læringsutbytte, les de enkelte emnebeskrivelser.
Arbeidsform
Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid samt muntlige og skriftlige øvelser.

Hva kan du bli

Studiet er nyttig for alle yrker der det kreves solid tekstkompetanse.

Det er naturlig å kombinere dette studiet med annen utdanning. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00