en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engelsk fordypning

Engelsk fordypning er for deg som ønsker videre studier i engelsk språk, kultur og litteratur ut over engelsk årsstudium. Sentralt i fordypningen står fordypningsoppgaven, som er et selvstendig forskningsarbeid av et visst omfang. Gjennom forelesninger og oppgaveskriving skal studiet utvikle din kritiske holdning og evne til å tenke selvstendig. Du skal lære å bruke og referere til kilder, lære grunnleggende vitenskapelige arbeidsmåter og videreutvikle dine ferdigheter i skriftlig og muntlig bruk av engelsk.
Hvilke tema det foreleses i på fordypningsnivå, endrer seg fra år til år.

Hva kan du bli

Sammen med andre fag og praktiskpedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse på ungdoms- og videregående skole.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier i engelsk/Literacy Studies.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00