en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Utvekslingssemester for studenter med oppstart høsten 2020
5. semester

Hovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.

Flere muligheter for utenlandsopphold

2. semester: Tilbud om to-ukers studietur til Det norske studiesenteret i York

4. semester: Reis på utveksling et helt semester og ta del av ditt fag 2 i utlandet. Dette er også anbefalt utreisesemester for studenter tatt opp på studiet før høsten 2020.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York

Opplegg for utvekslingen
Utveksling i 5. semester gir deg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av utdanningen din. Du står da helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fag 1. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.

Utveksling i 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (nordisk, historie, religionsstudier). Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som del av fag 2. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at del av fag 2 tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: