en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha bred kunnskap om engelsk språk, og hvordan språk og samfunn påvirker hverandre
 • ha bred kunnskap om engelsk grammatikk og språklære, samt ha tilegnet seg begreper til å beskrive sentrale aspekt ved det engelske språksystemet
 • ha bred kunnskap om engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale
 • ha bred kunnskap om nøkkeltekster i britisk og amerikansk litteratur, estetikk, sentrale forfattere og om utviklingslinjer i engelskspråklig litteratur
 • ha bred kunnskap om teori og metoder for litterær og språklig analyse
 • ha særskilt god kunnskap om ett tema innenfor litteratur eller språk


Ferdigheter
 • Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • kunne uttrykke seg presist og korrekt på engelsk både skriftlig og muntlig
 • kunne bruke kunnskap om engelsk lingvistikk til å analysere engelske tekster
 • kunne bruke litteraturteori og litterære metoder til å analysere ulike typer engelskspråklige litterære tekster
 • kunne, under veiledning, bruke teori og metode fra språk eller litteratur i en selvstendig oppgave


Generell kompetanse
 • Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet
 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde ha grunnleggende kunnskaper, som kan gi utfyllende perspektiver til engelskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden