en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Institutt for språk- og kulturvitenskap (IKS) har studietilbud innen de klassiske humanistiske skolefagene historie, religionsstudier, engelsk og nordisk. En bachelor fra IKS er en treårig universitetsgrad på til sammen 180 SP sammensatt av to av disse fagene: fag 1 (minst 80/90 SP) og fag 2 (minst 60 SP). I tillegg kommer forprøvene ex phil og ex fac, samt minst 15 SP i valgfrie emner.

Undervisning og vurderingsformer
Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger, men inkluderer også seminarer, gruppearbeid og muntlige og skriftlige øvelser. All undervisning i engelskemnene foregår på engelsk, og det anbefales solide forkunnskaper i engelsk språk.
Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. (Se Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger §2.f.) For nærmere presisering av vurderingsformer, se beskrivelsene under de enkelte emnene.

Hva kan du bli

Utdanningen gir deg en språk- og kultur-kompetanse som er etterspurt innen næringsliv, reiseliv, internasjonalt arbeid, kulturformidling, administrasjon, kommunikasjon, media og forlagsvirksomhet. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet undervisningskompetanse på ungdoms-og videregående skole.

Du kan søke videre på masterprogrammet i Literacy Studies.

Emneevaluering

Som en del av det nye kvalitetssystemet for undervisning ved UiS, har alle emnene en årlig dialogbasert evaluering som foregår mellom studentrepresentanter og forelesere. I tillegg blir emnene i programmet elektronisk evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Denne evalueringen foregår ved bruk av digitale studentundersøkelser.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00

Studiekoordinator for årsstudier og bachelor ved IKS