en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter å ha fullført dette studiet skal studenten ha kunnskap om:

 • Elementene i engelsk setningsoppbygging
 • Struktur, språklig presisjon og tekstbinding i skriftlige tekster
 • Det engelske lydsystemet, herunder intonasjonsmønstre og deres funksjoner
 • Hovedforskjellene mellom britisk og amerikansk engelsk uttale, basert på modellaksentene Received Pronunciation (RP) og General American (GA)
 • Viktige områder innen engelsk grammatikk, språkbruk, uttale og intonasjon som byr på problemer for norske engelskstudenter
 • De varierte litterære tradisjonene i USA og Storbritannia
 • Forholdet mellom de engelskspråklige litterære tradisjonene og deres sosiale, kulturelle og historiske kontekst
 • De litterære, historiske og kulturelle rammeverkene, inkludert estetikk, tanker og retninger, som danner grunnlaget for engelskspråklig litteratur fra før den normanniske invasjonen til i dag

Ferdigheter
Etter å ha fullført dette studiet skal studenten kunne:
 • Bruke variert og presist språk i ulike setningstyper og tekstbinding
 • Bruke grammatisk terminologi på en korrekt måte til å beskrive engelsk grammatikk og språkbruk
 • Lese og produsere fonemiske transkripsjoner, og forklare hvordan engelske lyder artikuleres
 • Forklare de grunnleggende funksjonene engelsk intonasjon har, inkludert forskjeller mellom de to modellaksentene RP og GA
 • Forklare hvorfor noen aspekter av engelsk uttale er vanskelige for elever/studenter med annet morsmål, spesielt norsk
 • Analysere og forstå litteratur skrevet på engelsk fra ulike perspektiver, innenfor flere historiske perioder og litterære sjangere
 • Tolke tekster gjennom nærstudier ved hjelp av relevante metoder og terminologi fra litterære studier
 • Forklare den sosiokulturelle betydningen til de utvalgte tekstene og forfatterne
 • Identifisere relevante retninger og bevegelser som skiller ulike litterære perioder i engelsktalende land gjennom historien

Generell kompetanse
Etter å ha fullført dette studiet skal studenten kunne:
 • Bruke varierte setningstyper og uttrykke seg på en tydelig, nøyaktig og konsis måte om engelsk språk, litteratur og kultur
 • Bruke kunnskapen sin om engelsk fonetikk og fonologi til å forbedre sin egen uttale, til videre språk- og lingvistikkstudier og i undervisning
 • Forstå hvordan engelske aksenter varierer og forandrer seg
 • Forstå, diskutere og kontekstualisere tekster skrevet på engelsk
 • Bruke korrekt akademisk språkbruk