en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engelsk - årsstudium

Engelsk er det viktigste språket i verden i dag. Det er morsmål for 375 millioner mennesker og et viktig andrespråk for langt flere. Engelsk årsstudium gir allmenn innføring i engelsk språk og i engelskspråklig litteratur og samfunnsliv.
Arbeidsformer
Undervisning foregår som forelesninger, seminarer, gruppearbeid, muntlige og skriftlige øvelser. Instituttet har også en språklab som studentene oppfordres til å benytte. For nærmere beskrivelser, se emnebeskrivelsene.
Det gis vanligvis et tilbud om en studietur til York i løpet av årsstudiet.

Hva kan du bli

Studiet er nyttig i alle yrker der engelskspråklig kompetanse er sentral.

Studiet legger grunnlag for videre studier i faget.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00