en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Statsvitenskap - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BST230_1 Politikk, kultur og mangfold 10
1 2 3 4 6
BSTBAC_1 Bacheloroppgave 20
1 2 3 4
BST200_1 Demokratiteori 10
1 2 3 4 6
BST310_1 Organisasjonsteori 10
1 2 3 4 6
BST300_1 Velferdsstat og -politikk 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BSS300_1 Kvantitativ forskningsmetode 10
1 2 4 5 6
BST210_1 Miljø- og energipolitikk 10
1 2 4 5 6
BST230_1 Kultur og mangfold i politiske prosesser 10
1 2 3 4 6
BSTBAC_1 Bacheloroppgave 20
1 2 3 4
BST200_1 Demokratiteori 10
1 2 3 4 6
BST310_1 Organisasjonsteori 10
1 2 3 4 6
BST300_1 Velferdsstat og -politikk 10
1 2 3 4 5

Valgemner eller utveksling

Valgemne innen personalledelse SP Semester
BSS115_1 Personalledelse 10
1 2 4 5 6
BSS220_1 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse 10
1 2 3 5 6
BSS235_1 Organisasjonsendring 10
1 2 3 5 6
BSS270_1 Arbeidsrett for samfunnsfag 10
1 2 3 5 6
Valgemne innen samfunnssikerhet SP Semester
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 4 5 6
BSA240_1 Sårbarhet og teknologisk utvikling 10
1 2 3 5 6
BSA250_1 Kriser og samfunnssikkerhet 10
1 2 3 5 6
BSA260_1 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling 10
1 2 3 5 6
Praksis SP Semester
BSTPRA_1 Praksis i statsvitenskap og sosiologi 20
1 2 3 5 6
Velg ett emne i semester 3 SP Semester
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 4 5 6
BSS115_1 Personalledelse 10
1 2 4 5 6
BSS290_1 Kultursosiologi 10
1 2 4 5 6
BØK195_2 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi 10
1 2 4 5 6
GEN330_1 Transnational perspectives on Nordic gender e... 10
1 2 4 5 6
Velg ett emne i semester 4 SP Semester
BSA240_1 Sårbarhet og teknologisk utvikling 10
1 2 3 5 6
BSA250_1 Kriser og samfunnssikkerhet 10
1 2 3 5 6
BSA260_1 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling 10
1 2 3 5 6
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6
BSS220_1 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse 10
1 2 3 5 6
BSS235_1 Organisasjonsendring 10
1 2 3 5 6
BSS270_1 Arbeidsrett for samfunnsfag 10
1 2 3 5 6
BØK103_1 Driftsregnskap og økonomistyring 10
1 2 3 5 6
BØK104_1 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode 10
1 2 3 5 6
Andre valgemner SP Semester
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 4 5 6
BSS115_1 Personalledelse 10
1 2 4 5 6
GEN330_1 Transnational perspectives on Nordic gender e... 10
1 2 4 5 6
BØK195_2 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi 10
1 2 4 5 6
BSS290_1 Kultursosiologi 10
1 2 4 5 6
BSA240_1 Sårbarhet og teknologisk utvikling 10
1 2 3 5 6
BSA250_1 Kriser og samfunnssikkerhet 10
1 2 3 5 6
BSA260_1 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling 10
1 2 3 5 6
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6
BSS220_1 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse 10
1 2 3 5 6
BSS235_1 Organisasjonsendring 10
1 2 3 5 6
BSS270_1 Arbeidsrett for samfunnsfag 10
1 2 3 5 6
BØK103_1 Driftsregnskap og økonomistyring 10
1 2 3 5 6
BST240_1 Big Data Analysis for Social Sciences 10
1 2 3 5 6
BØK104_1 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode 10
1 2 3 5 6
Utveksling 4. semester
U_B-STATSV Utveksling Statsvitenskap - bachelorstudium  
1 2 3 5 6
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 4 5 6
BSS115_1 Personalledelse 10
1 2 4 5 6
GEN330_1 Transnational perspectives on Nordic gender e... 10
1 2 4 5 6
BØK195_2 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi 10
1 2 4 5 6
BSS290_1 Kultursosiologi 10
1 2 4 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
SVEXPHIL_6 Examen Philosophicum - IMS 10
2 3 4 5 6
BST120_1 Offentlig politikk og administrasjon 10
2 3 4 5 6
BST115_1 Politisk teori 10
2 3 4 5 6
BSS120_1 Forskningsteori og metode 10
1 3 4 5 6
BST100_1 Makt og politikk 10
1 3 4 5 6
BST130_1 Internasjonal politikk 10
1 3 4 5 6
BSS300_1 Kvantitativ forskningsmetode 10
1 2 4 5 6
BST250_1 Komparativ politikk 10
1 2 4 5 6
BSTBAC_1 Bacheloroppgave 20
1 2 3 4 5
BST310_1 Organisasjonsteori 10
1 2 3 4 6
BST300_1 Velferdsstat og -politikk 10
1 2 3 4 5
BST230_1 Kultur og mangfold i politiske prosesser 10
1 2 4 5 6

4. semester: valgemner ved UiS eller utveksling

Utveksling 4. semester
U_B-STATSV Utveksling Statsvitenskap - bachelorstudium  
1 2 3 5 6
Valgemner 4. semester SP Semester
BSTPRA_1 Praksis i statsvitenskap og sosiologi 20
1 2 3 5 6
BSA240_1 Sårbarhet og teknologisk utvikling 10
1 2 3 5 6
BSA250_1 Kriser og samfunnssikkerhet 10
1 2 3 5 6
BSA260_1 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling 10
1 2 3 5 6
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6
BSS295_1 Digital Culture and Society 10
1 2 3 5 6
BST240_1 Big Data Analysis for Social Sciences 10
1 2 3 5 6
Valgemner 5. semester SP Semester
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 3 4 6
GEN330_1 Transnational perspectives on Nordic gender e... 10
1 2 3 4 6
BST210_1 Miljø- og energipolitikk 10
1 2 3 4 6
BST200_1 Demokratiteori 10
1 2 3 4 6
BJO203_1 Media and communication 10
1 2 3 4 6
BSS360_1 Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i sa... 10
1 2 3 4 6
BSS296_1 The Sociology of Creativity 10
1 2 3 4 6