en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rogaland fylkeskommune (VRI)

Som praksisstudent i Rogaland fylkeskommune får du jobbe for et av fylkets største arbeidsgivere. Mer spesifikt får du jobbe med VRI, Forskningsrådets regionale program for at bedrifter skal bruke forskning i sine innovasjonsprosjekter.

VRI står for Virkemidler for regional innovasjon – og det er nettopp innovasjon gjennom samhandling VRI jobber for. 

VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, samt fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

VRI fremmer forskning i innovasjonsprosjekter ved:

  • å styrke samhandling for kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører.
  • å mobilisere til og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosesser i bedrifter, offentlige virksomheter, nettverk og regioner.
  • å gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regional betydning.

Programmet består av to hoveddeler:

  • Regionale samhandlingsprosjekter.
  • Innovasjonsforskning.

Kilde: www.forskningsradet.no

Vil du vite mer?

Les fylkeskommunens nettsak om at sosiologistudent Marie Asbjørnsen var i praksis hos dem.

Her finner du mer informasjon om Rogaland fylkeskommune og VRI.

Her finner du Forskningsrådets informasjon om VRI.

Rogaland fylkeskommunes logo.