en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fylkesmannen i Rogaland - samfunns-, beredskaps og kommunalavdelingen

Som praksisstudent i Fylkesmannens samfunns-, beredskaps- og kommunikasjonsavdeling får du jobbe på en arbeidsplass hvor ett av ansvarsområdene er å føre tilsyn med samfunnstrygghet og beredskap i kommunene.

Tilsynet har hjemmel i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Avdelingen undersøker om kommunene i tråd med kravene i lov og forskrift har:

 • en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 • et helhetlig system for kommunens samfunnstrygghets- og beredskapsarbeid
 • en overordnet beredskapsplan
 • gjennomført øvinger
 • et system for opplæring av ansatte
 • evaluert hendelser og øvelser

Avdelingen jobber med oppgaver knyttet til:

 • Kommuneøkonomi
 • samfunnstrygghet og beredskap
 • vergemål
 • klager etter kommuneloven
 • plan- og bygningsloven og navneloven
 • søknader om fri rettshjelp og separasjons- og skilsmissebevillinge
 • saker etter barneloven og forespørsler relatert til adopsjon m.m.

Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelingen skal ivareta oppgaver knyttet til en rekke lover og forskrifter, og har derfor forvaltningsoppgaver fra flere departement og direktorat.

Avdelingen arbeider med individrettet saksbehandling og kommunerettet virksomhet, både som førsteinstans og som klageinstans. En stor del av avdelingens arbeid er ellers tilsyn, råd og veiledning.

Kilde: Fylkesmannen.no.

Praksisplass gjelder under området vergemål.

Vil du vite mer?

Les Fylkesmannens nettsak om tidligere praksisstudent Martin Schanche-Olsen

Her finner du mer info om Fylkesmannen i Rogaland 

Se Fylkesmannen i Rogalands presentasjon fra infomøtet på UiS.

Fylkesmannen i Rogalands logo. Her kan du søke om praksisplass.